Private Pasningsordninger i Odense N

Anderup

Malene Hundevadt og Rikke Gertsen
www.kaernehuset-privatpasningsordning.dk

Kirkendrup

Danielle Hansen
Telefon 20 46 68 18

Lise Horvart
Telefon 21 60 94 41

Lumby

Charlotte Andersen
www.lottes-privatepasningsordning.dk

Gaby Jeppesen
www.lumby-privat-pasningsordning.dk

Næsby

Gitte Svarer og Birgitte Linde
Telefon 20 63 78 25

Lene Køster
www.solstraalerneprivatpasningsordning.dk

Pernille L Larsen
www.pernillesprivatepasningsordning.dk

Vivian Bonde
www.viviansprivatepasningsordning.dk

Næsbyhoved-Broby

Birgitte B Nielsen og Mia B Hermansen 
www.firkløveren-privat-pasningsordning.dk

Søhus

Maiken Holm og Julie Svendsen
www.spirerne-privatpasningsordning.dk

Jane Nielsen
Telefon 21 60 84 44

Øvirge